Dictionary

Dictionary English – Czech
Abbadon
A long time ago Dávno tomu
Ambra Katambra Abrakadabra
And they lived happily ever after A žili šťastně až do smrti
Angel Anděl
Animal Zvíře
Archer Lukostřelec
Ask for one’s hand in marriage Požádat někoho o ruku
Asleep Usnout
Awake Probudit se
Barrel Bečka
Beardless man
Beast Šelma
Believe Věřit
Bewitch Okouzlit
Bogy Strašidlo
Brobdingnag
Broom Koště
Carriage Povoz
Carry away to Odvoz
Castle Hrad
Cauldron-pot Kotel
Cave Jeskyně
Chest Truhla
Cloak Plášť
Come true Splnit se
Compass Kompas
Cross swords Křížovka
Crown Koruna
Crystal forest Křišťálový les
Crystal pound Křišťálová studánka
Curse Zaklínat
Death Smrt
Devil Ďábel
Diamond Diamant
Dragon Drak
Dream Sen
Dwarf Trpaslík
Dwell Bydlet
Elf Elf
Emperor Vládce
Empress Vládkyně

Enchanted Očarovaný
Enchantment Kouzlo
Evil queen Zlá královna
Evil stepmother Zlá macecha
Fairy Víla
Fairydust Čarovný pil
Fairyland Bájná země
Fairy tale Pohádka
Fiery-horse Ohnivý kůň
Find Nalézt
Firedrake Ohnivý drak
Fireplace Krb
Forest Les
Fortress Pevnost
Fox Liška
Frog Žába
Genie Džin
Ghost Duch
Giant Obr
Giant dragon with seven heads Sedmihlavý drak
Goblin Skřítek
Gold coin Zlatá mince
Golden apples Zlatá jablka
Golden fish Zlatá ryba
Grant a wish Vyslovit přání
Grieve Truchlit
Guard Stráž
Guilt Vina
Guilty Vinný
Hag Babizna
Heart Srdce
Heartbroken Zdrcený
Hero Hrdina
Horse Kůň
Invisible cloak Neviditelný plášť
Jewellery Šperk
Jungle Džungle
Key Klíč
King Král
Kingdom Království
Knight Rytíř
Land Země
Lantern Lucerna
Laughter Radost
Leave Opustit
Lion Lev

Live happily ever after Žili šťastně až do smrti
Look for Hledat
Magic Magie
Magic filter Magický filtr
Magician Čaroděj
Magic spell Kouzlo
Magic table Kouzelný stůl
Magic wand Kouzelná hůlka
Maid Služebná
Make a promise Slíbit
Make a wish Přát si
Many years ago Před mnoha lety
Map Mapa
Marriage Manželství
Marvellous horse
Match Hodit se
Mermaid Mořská panna
Mill Mlýn
Monster Příšera
Moon Měsíc
Mouse Myš
Mumbo-jumbo
Nobleman Šlechtit
Ogre
Once Jednou
Once upon a time Za onoho času
Palace Palác
Password Heslo
Pearl Perla
Pirate Pirát
Poor Chudý
Pouch Vak
Power Síla
Pretty Krásný
Prince Princ
Princess Princezna
Prison Vězení
Queen Královna
Quest Cíl
Realm Říše
Reign Vláda
Rich Bohatý
Royal Královský
Ruthless Krutý
Secret Tajemství
Seek Hledat

Servant Sluha
Shepard Pastýř
Shipwreck Vrak lodi
Silver dust Stříbrný prach
Sleep Spát
Soldier Voják
So long ago that no once can quite say when Před dávno dobou, takže ani vlastně nemůžeme říct kdy
Somewhere, someplace, beyond the seven seas Za devatero horami, devatero řekami
Sorrow Smutek
Spin a yarn Vymýšlet si historky
Stepmother Macecha
Story Příběh
Struggle Boj
Sword Meč
Sword bearer
Spear Kopí
Tale Bajka
Task Úkol
Taylor Krejčí
Test Test
There once was/lived Žil, byl …
They fought and fought until nightfall Bojovali až do soumraku
Thief Zloděj
This tale goes back to a time long ago
Throne Trůn
Tower Věž
Traitor Zrádce
Trap Past
Traveller Cestovatel
Treasure Poklad
Trial Pokus
Trickster Podvodník
Triumph Triumf
Troll Trol
True love Skutečná láska
Ugly Šeredný
Valiant Udatný
Very many years ago, there lived Před mnoha lety, žil …
Victory Vítězství
Villain Zloduch
Virtue Ctnost
Virtuous Ctnostný
Wand Hůlka
Wander Toulat se

War Válka
Weakness Slabost
Wedding Svatba
Wiseman Mudrc
Wish Přání
Witch Čarodějnice
Wizard Čaroděj
Wolf Vlk
Wonder Div
Wonderful Nádherný
Wonderland Říše snů
Woods Lesy
World Svět
Wreck Vrak
Yearn (for/after) Prahnout po

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*